Ontwikkelingsvragen

In je werk kun je specifieke vragen hebben over jouw huidige functioneren. Het kan ook zijn dat je vragen hebt over jouw loopbaan op langere termijn.

In beide gevallen gaat het vaak om het versterken van je professionele en/of persoonlijke ontwikkeling. Om deze vragen goed te beantwoorden is zelfinzicht nodig. In de gesprekken reflecteren we op jouw sterke kanten, je valkuilen en beperkingen. Door meer zelfinzicht kun je stagnatie voorkomen en groei bevorderen.

Enkele onderwerpen die je bijvoorbeeld wilt bespreken:

  • het versterken van je huidige functioneren (vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en motivatie)
  • jouw ontwikkelingsbehoefte voor de korte of langere termijn
  • (persoonlijke) belemmeringen die jouw verdere groei in de weg staan
  • een betere afstemming tussen werk, privé en de levensfase waarin je verkeert

Tijdens het intakegesprek krijgen we jouw specifieke vraag helder. Samen bespreken we welke aanpak wenselijk is: een coachingstraject, counseling en/of een zelfonderzoek. Na een grondige reflectie op jouw (ontwikkelings-)vragen kun je nieuwe en gefundeerde keuzes maken in je huidige functie of je toekomstige loopbaan.

© 2022 drs. Judith Scheijmans-Kuijer | registerpsycholoog NIP / Arbeid & Organisatie en ZKM-coach